0146 Nukleus 5+5 ramova DB

Nukleus DB – 5 + 5 ramova

SKU: 0146 Nukleus 5+5 ramova DB Kategorije: , Oznake: ,

Nukleusi služe za odgoj, sparivanje i testiranje matice. U nukleusu može da se formira i malo pčelinje društvo koje, prema potrebi, može u njemu i da prezimi.

Nukleusa ima više tipova, međutim, svi oni uglavnom odgovaraju svojoj namjeni i u pogledu kvaliteta nema bitnih razlika između njih, kao što je to slučaj između košnica.

Radi lakše manipulacije pri radu, najbolje je da ramovi u nukleusima budu iste veličine kao i ramovi u košnicama koji se koriste na pčelinjaku.

Nukleusi se proizvode u dimenzijama svih standardnih tipova košnica, samostalnu mini košnicu od 3 do 6 ramova ili dvodijelne cjeline standardnih nastavaka LR, DB, AŽ i drugih tipova košnica.

Nukleus se sastoji iz jednog nastavka sa podnicom, zbega visine 6,5cm za hranilicu, krova opšivenog limom i odgovarajućeg broja hofmanovih ramova.