0620 Komora za dekristalizaciju meda

Komora za dekristalizaciju meda.

SKU: 0620 Komora za dekristalizaciju meda Kategorija: Oznake: ,

Prije pakovanja ili pretakanja meda, on se mora pripremiti zagrijavanjem do temperature od 35-40°C, kako bi se postigla željena tečljivost. Temperatura zagrijavanja mora biti optimalna, jer se pregrijavanjem mogu narušiti prirodni sastojci meda do tog nivoa da postane štetan za ljude i pčele.

Komore za dekristalizaciju meda proizvode se u različitim veličinama (zapreminama), najčešće sa unutrašnjom zapreminom koja je dovoljna da se u nju smjesti paleta (euro standard) koja nosi 2 bureta sa medom, zapremine 200L, odnosno 300kg meda. Zidovi komore debeli su 50mm i imaju izolaciju od tvrdo presovane kamene vune. Ram komore napravljen je od čelika, dok su bočne stranice izrađene od prohromskog lima. Grijanje komore ostvareno je preko električnih grijača i digitalne regulacije temperature u komori. Ravnomjerno strujanje vazduha u komori obezbjeđuje se aksijalnim ventilatorom. Vrata za unos ambalaže sa medom (buradi) imaju debljinu od 50mm, baš kao i stranica komore, pri čemu se izrađuju sa duplim bravljenjem i duplim gumenim zaptivačem, čime se garantuje visoka energetska efikasnost opreme.

Automatska regulacija temperature obezbjeđuje ravnomjerno zagrijavanje meda bez efekta lokalnog pregrijavanja, što garantuje očuvanje kvaliteta meda.