0623 Dekristalizator, fi 280

Potapajući dekristalizator.

SKU: 0623 Dekristalizator, fi 280 Kategorija: Oznake: ,

Prije pakovanja ili pretakanja meda, on se mora pripremiti zagrijavanjem do temperature od 35-40°C, kako bi se postigla željena tečljivost. Temperatura zagrijavanja mora biti optimalna, jer se pregrijavanjem mogu narušiti prirodni sastojci meda do tog nivoa da postane štetan za ljude i pčele.

Dekristalizator za potapanje u med je jednostavno rješenje, ekonomski prihvatljivo za svakog pčelara. Dekristalizatori na potapanje su veoma pouzdani, efikasni i mali potrošači električne energije. Manji dekristalizatori (šifra 0621 i 0622) su pogodni za otapanje količina do 50kg meda, dok se za veće količine preporučuje korišćenje većih dekristalizatora (šifra 0623 i 0624). Regulacija temperature ostvaruje se putem termostata.

Automatska regulacija temperature obezbjeđuje ravnomjerno zagrijavanje meda bez efekta lokalnog pregrijavanja, što garantuje očuvanje kvaliteta meda.