6021 Pakerica univerzalna

Pakerica za med.

SKU: 6021 Pakerica univerzalna Kategorija: Oznaka:

Pakerica univerzalna

  • zupčasta pumpa
  • zapremine 0,25-3 kg

Mašine za pakovanje većih zapremina meda, od 250g do5 kg, bazirane na principu zupčaste pumpe, predviđene su za pakovanje meda u staklene i plastične tegle. Mogu se još i alternativno koristiti kao pumpe za pretakanje meda, sa izvlačenjem sa dubine do 1m i podizanjem na visinu do 2m. Upravljanje može biti manuelno (ručna komanda ili komanda sa nožnom papučicom), poluautomatsko (svaki početak doziranja se startuje, mašina dozira zadatu količinu meda i stane) i automatsko (podešava se zapremina doziranja i vrijeme mirovanja po punjenju, tako da pakerica po završenom prvom punjenju i mirovanju sama aktivira novi ciklus punjenja). Težina doziranog meda se reguliše indirektno brojačem broja obrtaja zupčaste pumpe. Ulaganje praznih tegli u zonu punjenja može biti ručno ili automatski. Kod modela sa kružnim stolom, prazne tegle se automatski uvode ispod dozera gdje se zaustavljaju, dozira se zadata količina meda i nakon toga tegle sa medom se transportuju dalje ka izlazu. Pozicioniranje tegle u zonu ispod dozera vrši se pomoću senzora prisustva, koji detektuje poziciju tegle i zaustavlja je u položaj za punjenje. Mašine mogu dodatno biti opremljene još i jedinicom za etiketiranje tegli, pomoću koje se automatski na tegle nanose samoljepljive etikete. Mašine se isporučuju sa posudom za prihvat meda, iz koje med ističe prirodnim padom u dozir. Sud je smješten na postolju iznad pakerice, a može biti u verziji sa i bez grijača, duplim zidovima, mješačem itd. Preciznost punjenja +/- 5g i kapacitet punjenja od 500 tegli/h.